Tổ chức lễ kí kết hợp đồng CTy Tràng An & CTy PMCC 

Tổ chức lễ kí kết hợp đồng CTy Tràng An & CTy PMCC 

 10:52 30/10/2017

Chương trình : LỄ KÍ KẾT HỢP ĐỒNG 
Lễ Kí Kết Hợp Đồng CTy Tràng An & CTy PMCC 
Gói Thầu : Cọc thí nghiệm , Cọc khoan nhồi 
Dự Án : Tòa nhà hỗn hợp văn phòng dịch vụ thương mại và nhà ở 
Địa Điểm : 149 Trường trinh , Phường Thanh Xuân , Hà Nội