Tổ chức sự kiện - Nghề của ý tưởng sáng tạo nhưng đầy áp lực

Tổ chức sự kiện - Nghề của ý tưởng sáng tạo nhưng đầy áp lực

 15:32 01/05/2017

Tổ chức sự kiện - Nghề của ý tưởng sáng tạo nhưng đầy áp lực Nhanh nhạy, năng động, sáng tạo, có đầu óc tổ chức, biết cách xoay xở tình thế và ứng phó trong mọi tình huống…, đó là những phẩm chất của những người làm công việc tổ chức sự kiện (event).Nghề này - đang thu hút khá nhiều bạn trẻ - hiểu một cách nôm na là tổ chức các hoạt động, sự kiện mang tính tiếp thị cho một đơn vị nào đó.